کلیدواژه‌ها = ایران
معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مونا چراغی؛ زهرا بی غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 91-112

نوروز هاشم‌زهی؛ عباس خلجی؛ حجت کاظمی


بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 201-214

حمیدرضا آراسته؛ مصطفی عزیزی‌شمامی؛ علی جعفری‌راد؛ زهره محمدی‌جوزانی