کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 8
1. نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

سید حمداد پارسایی؛ علی تقوایی‌نیا؛ ناصر نوشادی


2. تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 81-114

10.22034/jsfc.2020.122207

فردین محمدی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ مهدی کرمانی؛ کمال خالق پناه


3. تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 105-131

علی‌اصغر فیروزجائیان؛ بهزاد هاشمیان


6. تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون؛ مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 161-188

فردین علیخواه؛ مهدی بولاغی؛ هدا یاقوتی


8. بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان

دوره 3، شماره 11-10، پاییز 1389، صفحه 201-214

حمیدرضا آراسته؛ مصطفی عزیزی‌شمامی؛ علی جعفری‌راد؛ زهره محمدی‌جوزانی