کلیدواژه‌ها = سینمای هالیوود
تعداد مقالات: 2
1. راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1399

10.22034/jsfc.2021.87799

اکبر شیرینی؛ مریم سادات غیاثیان؛ علی افخمی عقدا؛ محمدرضا احمدخانی


2. راه‌بردهای سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان

دوره 13، شماره 50، تابستان 1399

10.22034/jsfc.2020.126584

اکبر شیرینی؛ مریم السادات غیاثیان؛ علی افخمی عقدا؛ محمدرضا احمدخانی