نویسنده = مریم شفیعی سروستانی
تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

سیده گل افروز رمضانی؛ نعمت اله عزیزی؛ مریم شفیعی سروستانی