نویسنده = افسانه زمانی‌مقدم
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 187-222

فرشاد رحمتی زنجان‌طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی‌اکبر رضایی؛ افسانه زمانی‌مقدم