نویسنده = مهدی شاملی حاجی آبادی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 131-152

مهدی شاملی حاجی‌آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی