نویسنده = داود عامری
تعداد مقالات: 2
1. جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 4، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 7-32

سیدمسعود جزایری


2. درآمدی بر مؤلفه‌های اساسی جنگ نرم

دوره 4، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 33-54

داود عامری