نویسنده = داود قاسم‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 147-176

محمد عباس‌زاده؛ داود قاسم‌زاده