نویسنده = امید قادرزاده
تعداد مقالات: 3
1. جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 7-40

امید قادرزاده؛ فردین محمدی؛ حسین محمدی


2. تحلیل تجربه‌‌های معلمان از دوشغله بودن؛ مطالعه کیفی دلایل و پیامدها

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 119-146

امید قادرزاده؛ سیروان فرجی


3. تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 61-84

امید قادرزاده؛ احمد محمدپور؛ امید قادری