نویسنده = محمدرضا طالبان
تعداد مقالات: 5
1. تورش مطلوبیت اجتماعی در پیمایش‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 7-27

محمدرضا طالبان


3. بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی

دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 73-96

محمدرضا طالبان؛ صداقت شفیع‌زاده حور


4. علیهِ جامعه‌‌شناسیِ سیاست‌‌گذار

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 39-66

محمدرضا طالبان


5. برازش تجربی مدل‌های مفهومی ـ ساختاری از دینداری*

دوره 4، شماره 13-12، بهار 1390، صفحه 41-60

محمّدرضا طالبان