نویسنده = ناصر شیربگی
تعداد مقالات: 2
1. درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 29-60

ناصر شیربگی؛ سمیه نعمتی؛ رسول ساعدی


2. سبک رهبری خدمت‌گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 139-160

خلیل غلامی؛ ناصر شیربگی؛ سارا حاجی‌زاده