نویسنده = علی‌اصغر پورعزت
تعداد مقالات: 2
1. الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در پرتو معرفت علوی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 123-152

بهروز‌ رضایی‌منش؛ مهدی عبدالحمید؛ علی‌اصغر پورعزت؛ فتاح شریف‌زاده


2. تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 135-162

محمدرضا باقری؛ علی‌اصغر پورعزت؛ محمدمهدی مظاهری؛ شهلا باقری‌میاب