نویسنده = آرش حسن‌پور
تعداد مقالات: 2
1. سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 103-147

10.22034/jsfc.2020.91497

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


2. نقد مطالعات گونه‌شناسی دینداری و ارائه چارچوبی نو

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 61-89

آرش حسن‌پور؛ علی ربانی