نویسنده = مسعود کوثری
تعداد مقالات: 4
2. واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما

دوره 10، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 73-96

حسین سرفراز؛ احمد پاکتچی؛ مسعود کوثری؛ حسام الدین آشنا


3. مواجهه سیاست‌‌‌گذاری فرهنگی با «صنعت فرهنگ» و گذار از آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 91-112

مسعود کوثری؛ حسین سرفراز


4. امکان تولید علم اجتماعی اسلامی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 31-54

مسعود کوثری