نویسنده = ندا رضوی‏‌زاده
تعداد مقالات: 4
1. موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 41-69

ندا رضوی‌زاده؛ علی یوسفی؛ حسین بهروان؛ علی‌اصغر سعیدی


2. زمینه‌های کم فرزندطلبی و تأخیر در فرزندآوری مورد مطالعه: زنان مشهد

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 73-98

ندا رضوی‌زاده؛ الهه غفاریان؛ آمنه اخلاقی


3. مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 35-65

ندا رضوی‌زاده؛ تکتم پیکانی