تعداد مقالات: 299
126. آسیب‌شناسی فلسفه

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 79-101

عبدالحسین خسروپناه


128. رابطه کمال‌گرایی‌، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 83-102

ناصر بهروزی؛ منیجه شهنی ییلاق؛ سید مهدی پورسید


129. سنخ‌شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی

دوره 4، شماره 15-14، پاییز 1390، صفحه 83-98

عباس خاکپور


130. تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 85-104

حسین روحانی؛ علیرضا آقاحسینی


131. مناسبات فقه و سیاست در مکتب اصفهان

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 87-112

ابوالقاسم علیدوست؛ احمد رهدار


135. مواجهه سیاست‌‌‌گذاری فرهنگی با «صنعت فرهنگ» و گذار از آن

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 91-112

مسعود کوثری؛ حسین سرفراز


136. پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 91-122

میثم لطیفی؛ حسن سعدآبادی


137. روش کشف الگوی اسلامی مهندسی فرهنگی

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 91-118

عبدالکریم بهجت‌پور


138. کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی

دوره 3، شماره 11-10، پاییز 1389، صفحه 91-112

نوروز هاشم‌زهی؛ عباس خلجی؛ حجت کاظمی


139. اصول و روش‌های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان‌شناختی مکتب اسلام

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 93-119

محمدشریف طاهرپور؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ خسرو باقری؛ حسن نقی‌زاده


140. تأثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 93-118

اکبر علیوردی‌نیا؛ عرفان یونسی


141. مبانی الگوی اجتماعی سنجش دین‌داری در ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 93-116

نعمت‌اله کرم‌الهی؛ قاسم جوکار


143. طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست‌های فرهنگی کشور

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 95-128

مجید مختاریان‌پور


145. مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 97-122

معصومه تقدسی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری؛ عباس ذبیح‌زاده


146. تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 97-130

اکبر علیوردی‌نیا؛ ناهید ریسمانچی


147. پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 99-125

مونا چراغی؛ محمدعلی مظاهری؛ فرشته موتابی؛ لیلی پناغی؛ منصوره‌السادات صادقی؛ خدیجه سلمانی


148. فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 99-116

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ محمدتقی غلامی؛ پروا اکبری سوره


149. رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین

دوره 10، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 101-125

سعاده ملک‌عسگر؛ محمدعلی مظاهری؛ منصوره‌السادات صادقی


150. سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 101-145

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی