تعداد مقالات: 299
151. تقابل پرنویسی و خوب‌نویسی در تولید علم؛ تحلیلی انتقادی

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 105-128

سیدحسن اسلامی‌اردکانی


152. تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران

دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 105-131

علی‌اصغر فیروزجائیان؛ بهزاد هاشمیان


153. راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 105-132

افسانه رحیم‌زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ جمال سلیمی


154. تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

دوره 9، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 115-148

اکبر علیوردی‌نیا؛ سعید کبیری؛ محمدمهدی رحمتی؛ سیده‌معصومه شادمنفعت


155. ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران

دوره 13، شماره 49، بهار 1399، صفحه 117-153

محمدصادق خیاطیان؛ پدرام پورعسگری؛ کیارش فرتاش


156. منشور اخلاقی پژوهش؛ استوار بر ارزش‌های اسلامی

دوره 3، شماره 9-8، بهار 1389، صفحه 75-90

محمدحسن قدردان‌قراملکی


159. نقش علوم انسانی در توسعه عرفی‌گرایی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 99-124

جمیله علم‌الهدی


161. ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی

دوره 4، شماره 15-14، پاییز 1390، صفحه 99-113

جبار رحمانی؛ محمدرضا جعفرآقایی


162. جایگاه آموزش در برنامه‌های علم و فناوری کشور‌های منتخب جهان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 103-128

سوسن قهرمانی‌قاجار؛ حسین محمدی‌دوستدار؛ ابوالفضل رنجبرنوعی


163. پارادایم‌های سه‌گانه اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمنوتیکردر مطالعات مدیریت و سازمان

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 103-138

ابوالفضل گائینی؛ امیر حسین‌زاده


164. نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 103-130

زینب فاطمی‌امین؛ مجید فولادیان


165. مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 105-134

علی مبینی دهکردی؛ بهروز طهماسب‌کاظمی


168. آسیب‏‌شناسی صنعت بازی‏‌های رایانه‏‌ای در ایران با رویکردی سیستمی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 113-135

جواد جواهری؛ محمد واعظی‏‌نژاد


169. طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 113-138

برزو فرهی‌بوزنجانی؛ محمدابراهیم سنجقی؛ محمد بازرگانی؛ محمدرضا سلطانی


170. هنر به‌مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 3، شماره 11-10، پاییز 1389، صفحه 113-126

نادیا مفتونی


171. تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 113-131

علیرضا اعرافی


172. چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 117-139

احمد سلحشوری؛ معصومه خنکدارطارسی


173. تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان

دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 117-153

فاطمه قابضی؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح‌آبادی؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی


175. تحلیل تجربه‌‌های معلمان از دوشغله بودن؛ مطالعه کیفی دلایل و پیامدها

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 119-146

امید قادرزاده؛ سیروان فرجی