تعداد مقالات: 299
201. مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران

دوره 3، شماره 11-10، پاییز 1389، صفحه 127-162

محمدسعید تسلیمی؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ حسن عابدی‌جعفری؛ فیروز رازنهان


203. اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم‌گرایی بر هوش فرهنگی

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 129-153

یعقوب احمدی؛ وحید قاسمی


205. درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید بر آراء آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 133-157

سیدعلی حسینی نیشابوری؛ بهنام طالبی طادی


206. تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 135-162

محمدرضا باقری؛ علی‌اصغر پورعزت؛ محمدمهدی مظاهری؛ شهلا باقری‌میاب


207. وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 137-159

امین حسینی شاوون؛ علیرضا یوزباشی؛ رؤیا نسل سراجی


208. سبک رهبری خدمت‌گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج

دوره 7، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 139-160

خلیل غلامی؛ ناصر شیربگی؛ سارا حاجی‌زاده


209. تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 139-171

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید خداداد حسینی


211. تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 141-161

امیر مسعود شهرام‌نیا؛ نازنین نظیفی نائینی


212. انواع دینداری و اخلاق کار؛ مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه زنجان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 147-177

ابوالفضل ذوالفقاری؛ اکرم محبی


213. اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 147-176

محمد عباس‌زاده؛ داود قاسم‌زاده


214. فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 147-170

سید محمد سیدکلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ علی رضایی شریف


215. مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 149-178

یوسف ادیب؛ اسکندر فتحی آذر؛ سمیه مولا قلقاچی


217. بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برون‌کوچی نخبگان علمی

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 153-178

حیدر جانعلیزاده چوب‌بستی؛ اکبر علیوردی‌نیا؛ شیوا پورقاضی


219. واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 153-184

حامد زمانی‌منش؛ علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی


220. شناسایی عوامل موجدِ برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با روش تحلیل عاملی تأییدی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 155-172

رحمت‌اله مرزوقی؛ مهرداد امینی


221. تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی

دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 155-169

فاطمه کلیشادی؛ فریبا یزدخواستی


222. طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 155-176

رحمت‌اله مرزوقی؛ جعفر ترک‌زاده؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ الهام حیدری


223. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود

دوره 10، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 159-180

حکیمه‌السادات شریف‌زاده؛ سیداحمد میرمحمدتبار؛ صمد عدلی‌پور


224. بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 163-186

پوران خروشی؛ احمدرضا نصر؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ نعمت‌الله موسی‌پور